Historia

Picture

Grundades 2004

1 (1)

2004år
Picture

Omlokalisering av fabriken 2007

2007år
Picture

Deltog i ACHEMA i Tyskland för första gången 2012

2012

2012 byggdes en storskalig ny fabriksbyggnad

2012

2012år
Picture

Deltog i USA OTC för första gången 2013

2013 (1)

Godkänd ISO9001: 2008 2013

2013 (2)

2013 köpte HIP

2013 (3)

2013år
Picture

Köpte ett integrerat automatiskt detekteringsinstrument för koboltmagnetisk mättnad 2014

2014

2014år
Picture

Samarbete med Fortune 500-företag i världen 2015

2015år
Picture

Köpte 10 CNC-importerade bearbetningscentra 2016

CNC

2016år
Picture

Utbyggnad av anläggningen 2017

2017

2017år
Picture

Företaget 2018 får API

2018

Godkänd ISO9001: 2015 2018

2018år
Picture

Köp en HIP med stor kapacitet igen 2019

2013 (3)

Köp KEYENCE automatisk testare 2019

2019år
Picture

2021 är vi på väg

2021 år